Stadstuin 19de eeuwse woning, Nijmegen

De opdrachtgevers, Hilde en Martien, van deze stadstuin hadden een aantal duidelijke wensen voor het ontwerp: Passend bij hun sfeervolle 19 de eeuwse stadswoning, een grote variatie in de beplanting (want ze zijn echt plantenliefhebbers), maar er moest wel ruimte overblijven voor een ruim en zonning terras.

De aanwezige betonnen Cobblestones wilden ze niet meer terug in de nieuwe tuin. Hun grootste uitdaging was om van het hardnekkige onkruid Zevenblad af te komen.

Het Tuinontwerp

Deze tuin is een stadstuin pur sang; niet heel groot en volledig ommuurd. Door de eigenzinnige begrenzing en vorm is het in aanvang al een uniek project.

De tuin is vanuit woonkamer en keuken goed te zien en te betreden. Hierdoor heeft de tuin een zeer belangrijke rol in het woongenot van deze ruime 19 de eeuwse stadswoning.

Direct aansluitend aan de tuindeuren en de keukendeur hebben we het grote zonnige terras gelegd, vrijwel geheel omgeven door vaste plantenborders. Voor de bestrating is gekozen voor getrommelde gebakken waalformaat klinkers met een genuanceerde kleurstelling. Deze klinkers passen natuurlijk uitstekend in de tijdsgeest van de laat 19de eeuw, maar door te kiezen voor nieuwe waalformaat klinkers kan je toch een strakke en comfortabele bestrating creeren.

Door het subtiel aanlichten van de Dakplataan en de meerstammige struiken met grondspots, is ook 's avonds de tuin nog steeds een verlenging van de woning.

Het beplantingsplan

In de beplanting heb ik ervoor gekozen om de Dakplataan te handhaven. Verder zijn de grote Hortensia en 2 Klimrozen overgebleven uit de oude tuin. De rijke variatie in vaste planten geven over het gehele jaar kleur, structuur en contrasten in bladvorm en bladkleur.

Twee meerstammige Kornoeljes (Cornus kousa) flankeren een nisje in de tuin en zorgen voor een spannend doorkijkje.

De uitvoering

Deze opdrachtgevers hebben er voor gekozen om de uitvoering van het werk gedeeltelijk zelf op te pakken. De grote ergernis van het in de hele tuin aanwezige Zevenblad hebben we stevig aangepakt met chemische middelen en met het afgraven en vervangen van de bovenste 20 cm van de grond.
Vervolgens is het straatwerk door ons aangebracht. Door daarna nog een aantal weken te wachten met het aanbrengen van de beplanting waren we er zeker van dat werkelijk al het Zevenblad verdwenen was.

De beplanting hebben we samen met Hilde en Martien aangebracht. Door het samen aanplanten te laten vergezellen met uitleg over snoei, bemesting e.d. hebben zij goed kennis kunnen maken met hun nieuwe beplanting en hoe deze te onderhouden. Dat was ook goed te zien toen ik na 2 jaar de foto's kwam maken.

info@weijstuinen.com