Natuurspeeltuin

Een bijzonder specialisme van Weijs Tuinen is het ontwerp van Natuurspeeltuinen.

Door me in te leven in het kind en het spel en met gevoel voor ruimtelijke inrichting maak ik natuurspeeltuinen, die fraai zijn om naar te kijken, maar die ook zeer goed gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: Ze nodigen de kinderen uit tot het samen vormen van telkens weer een ander spel.

De natuurspeeltuinen kenmerken zich door een hoog gehalte aan speelaanleidingen in plaats van de traditionele speeltoestellen. Water, zand, keien, boomstammen, hoogteverschillen en verscholen paadjes onder en tussen bomen en struiken dagen de kinderen uit om telkens samen een ander spel te vormen. Uiteraard voldoen alle elementen, speelaaneidingen, toestellen en het gehele project aan alle veiligheidsnormen uit NEN-EN 1176.

Het ontwerp

Alle projecten worden gekeurd en gecertificeerd opgeleverd (veelal door TÜV), zodat u er zeker van bent dat u als eigenaar en beheerder van de natuurspeeltuin zich aan de wet houdt en de speeltuin daadwerkelijk veilig is.
Zoals elk project begint het met een idee, en een project wordt pas dan een succes als dat idee ook gedragen wordt door de gebruikers.

Daarom is het belangrijk om de gebruikers: de kinderen hun eigen ideeën te laten geven over de inrichting. Mijn ervaring is, dat het erg goed werkt door met de kinderen maquettes te bouwen en hun fantasie de vrije loop te laten. De maquettes vormen de basis voor het eerste schetsontwerp.

De uitvoering

Deze 30 meter lange waterloop bestaat uit een betonnen bedding die is bedekt met zwerfkeien. Het water komt uit een kindervriendelijke waterpomp boven op de heuvel. Het vele zand wordt gebruikt voor het bouwen van dammetjes. Deze speelaanleiding is een groot success te noemen. Kinderen kunnen met gemak een hele middag druk aan het spelen zijn en pappa en mamma vind je even verderop met een koelbox en smartphone op een bankje of doen zelf mee. Uitgeholde boomstammen, zwerkeien, zand en een waterpomp staan hier ook weer garant voor urenlang speelplezier. Dergelijke elementen zijn niet zelden een aanleiding voor kinderen die elkaar eerder nog niet kenden samen een spel te bedenken

info@weijstuinen.com